• Kiếp Tro Bụi Karaoke [ FULL HD ]

   * Thánh Ca Mùa Chay
   * Sáng Tác: Phan Hùng
   * Trình bày: Hiền Thục
   * Video: Internet (youtube)
   * Beat Karaoke : internet