Lễ Thánh Vincent Ferrer 05/04

Nhập lễ : Kính Thánh Vincente

Download File


Mừng kính Thánh Vinh Sơn mp3

Download File


Mừng kính Thánh Vinh Sơn

Download File


Mừng kính Thánh Vinh Sơn

Download File


Mừng Thánh Vinh Sơn

Download File


Núi cao vinh quang

Download File


Sử tích Vicente

Download File


Thánh Vincente

Download File


Thánh Vinh sơn

Download File


Thánh Vinh Sơn

Download File


Thánh Vinh Sơn Firreo

Download File


Đáp ca : Thánh vịnh 116

Download File


Thánh vịnh 116

Download File


Thánh vịnh 116

Download File


Thánh vịnh 116

Download File


Thánh vịnh 116

Download File


Thánh vịnh 116

Download File


Thánh vịnh 116

Download FileDâng lễ : Đời con dâng Chúa mp3

Download File


Hiến lễ đời con mp3

Download File


Hiến lễ đời con mp3

Download File


Hiến lễ mới mp3

Download File


Hiến lễ tình yêu mp3

Download File


Khúc tri ân mp3

Download File


Xin dâng mp4

Download File


Hiệp lễ :
Cảm mến ân tình mp4

Download File


Chính Chúa chọn con mp4

Download File


Đời tin yêu mp3

Download File


Một đời theo Chúa (Impr)mp3

Download File


Tâm tình hiến dâng mp3

Download File


Tình ca tri ân mp3

Download File


Tri ân tình Chúa mp3

Download File


Kết lễ :Tán tụng hồng ân mp3

Download File