• Bông Hồng Dâng Mẹ Karaoke [FULL HD]
   * Thánh Ca Kính Đức Mẹ
   * Sáng Tác: Phanxico
   * Trình bày: Mai Thiên Vân
   * Video: Giáo Xứ Ngưỡng Nhân
   * Nhạc Nền: Thánh Ca Việt Nam (thanhcavietnam.net)
P/S: Thân mời ACE ghé thăm kênh Hát Thánh Ca trên mạng youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmikaFGx3Y-JGdmUbIczQRg