* Thánh Ca Lòng Thương Xót Chúa

* Sáng Tác: Nguyên Kha

*Trình Bày: Ngọc Quế

*Video : Tổng Giáo Phận Sài Gòn

*Beat : Thành An Studio ( Thánh Ca Việt Nam)