* Thánh Ca Lòng Thương Xót Chúa

* Sáng Tác: Huyền Linh

*Trình Bày: Nhiều Ca Sỹ

*Video : Tổng Giáo Phận Sài Gòn

*Beat : Thành An Studio ( Thánh Ca Việt Nam)