Chút Mong


Thương em một kiếp má hồng
Tình duyên gãy gánh thay chồng nuôi con
Bến nào biết chọn đục trong
Thuyền hồng rạn vỡ tơ lòng em mang.

Lại thêm miệng lưỡi thế gian
Dèm pha tứ đức hồng nhan gánh gồng
Than trời cũng chỉ bằng không
Tơ vò trăm mối đắng lòng miên man

Cơm và huyết lệ chứa chan
Nuốt vào tất cả tiếng than não nề
Chập chùng bóng tối cô liêu
Em cùng chiếc bóng liêu xiêu vật vờ.

Đêm dài vũ trụ ngẩn ngơ
Nhìn em lau vội lệ rơi thành hàng
Mong rằng bóng tối mau tan
Niềm vui trời sẽ khẽ khàng trao em.

Hồng Bính