* Thánh Ca Lòng Thương Xót Chúa

* Sáng Tác: Simon Phan Hùng

*Trình Bày: Phan Đình Tùng

*Video : Tổng Giáo Phận Sài Gòn

*Beat : Thành An Studio ( Thánh Ca Việt Nam)