* Thánh Ca Lòng Thương Xót Chúa

* Sáng Tác: Pm. Cao Huy Hoàng

*Trình Bày: Hợp Ca Thanh An

*Video : Tổng Giáo Phận Sài Gòn

*Beat : Thành An Studio ( Thánh Ca Việt Nam)