Lễ Chúa nhật 7C Phục Sinh

Nhập lễ : Con hân hoan đi tìm mp4
Bè mp4

Download File


Con kiếm tìm Chúa (Impr)

Download File


Con thưa cùng Chúa

Download File


Khi nghĩ về Ngài mp4
Bè mp4

Download File


Mỗi khi nghĩ đến Ngài

Download File


Nên một

Download File


Nên một trong Chúa

Download File


Nguyện cầu

Download File


Những kẻ tìm Chúa mp4

Download File


Tiến tới mp3

Download File


Về bên nhan Chúa mp4

Download File


Xin Chúa nhớ lại mp3

Download File


Đáp ca : Chúa hiển trị

Download File


Chúa nhật 7 Phục sinh mp4

Download File


Người là Đấng tối cao

Download File


Thánh vịnh 96 mp3

Download File


Thánh vịnh 96 mp3

Download File


Thiên Chúa hiển trị

Download File


Dâng lễ : Của lễ mới mp4
Bè mp4

Download File


Lễ dâng hiệp nhất mp4

Download File


Lễ dâng hiệp nhất mp4

Download File


Hiệp lễ : Bài ca hiệp nhất

Download File


Bài ca hiệp nhất mp4

Download File


Cho tình người hiệp nhất

Download File


Để chúng nên một

Download File


Hiệp nhất nên một

Download File


Hiệp nhất nên một 1

Download File

Lạy Cha xin cho

Download File


Lời nguyện tế hiến mp4

Download File


Lời nguyện tế hiến 1

Download File


Lời nguyện tế hiến 2

Download File


Lời nguyện tế hiến 3 mp4

Download File


Tình hiệp nhất

Download File


Xin cho chúng nên một

Download File


Xin hiệp nhất chúng con mp4

Download File


Kết lễ : Sống chứng nhân mp4

Download File