Cho Con Thêm Lòng Tin

Nhạc: Đinh Công Huỳnh
Trình Bày: Đình Trinh