Bao La Lòng Thương Xót Chúa


Nhạc: Huỳnh Minh Kỳ
Trình Bày: Đình Trinh