VỀ QUÊ XƯA ẤY

Hãy tìm về nơi miền quê xưa ấy
Để tìm gặp một Đức Nữ Khiết Trinh
Sống một đời chẳng vương mang tội tình
Những khiêm cung sáng ngời muôn nhân đức.

Một Người Nữ nơi Thánh Gia mẫu mực
Ngày lại ngày bên sợi chỉ se tơ
Vẫn mến tin, vẫn một Chúa tôn thờ
Sống thực thi, sống tròn đẹp Thánh ý.

Hãy tìm về nơi miền quê xưa ấy
Để nghe lại một khúc hát “xin vâng”
Để hứng trọn hồng ân xuống nhân trần
Nơi cung lòng Thiên Chúa đến nhập thể.

Một bài ca trải dài muôn thế hệ
Mẹ diễm lệ, Mẹ Thiên Chúa cao quang
Vượt chín phẩm , Mẹ lãnh phúc Thiên Đàng
Cả xác hồn nay hưởng nơi Nhà Chúa.

Miền quê ấy còn âm vang vạn thuở
Maria, Mẹ đẹp lắm ngàn hoa
Để trong con nên rạng rỡ chan hòa
Niềm sướng vui được làm con của Mẹ.

Đây tình con lời kinh dâng trầm nhẹ
Hướng trọn niềm nơi xưa ấy miền quê
Lòng cậy trông trong con khẽ gọi về
Dõi theo Mẹ, đời tin yêu vững bước.

Giuse Trần Thế Tiến