* Thánh Ca Thánh Thể - Thánh Tâm
* Sáng Tác: Linh Mục Hoài Đức
* Trình Bày: Linh Mục Nguyễn Sang
* Video : Đoàn Kitô Vua
* Beat: InternetAnh Chị Em xem các video Thánh Ca Karaoke khác tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCmikaFGx3Y-JGdmUbIczQRg