Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  TDCN-13-05.jpg
Lần xem: 9
Kích thước:  121.3 KB

KỶ NIỆM 102 NĂM MẸ CHÚNG TA ĐÃ HIỆN RA LẦN ĐẦU Ở FATIMA, QUA MẸ ĐẾN VỚI CHÚA.
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13.05.2019
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, nhờ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you this day, that the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent. Hail Mary
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Lạy Mẹ Fatima, xin ghé mắt thương xem chúng con, gia đình, quê hương chúng con và toàn thế giới này." (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
"Our Lady of Fatima, turn your gaze towards us, towards our families, our country, and the world." (Pope Francis)
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, tuần này con khởi đầu bằng niềm vui và lòng tín thác vào tình yêu Chúa dành cho con. Xin Ngài mở rộng tầm mắt con để con nhìn ra thế giới xung quanh và nhận thức tốt hơn những nơi con có thể thi hành ý Chúa cách trọn vẹn nhất. Kính Mừng Maria....
WITH JESUS IN THE NIGHT
Lord, I begin this week with joy and confidence in your love for me. Help me to widen my gaze to see the world around me and better understand where I can best fulfill your will. Hail Mary
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao