câu đầu : Mẹ chính nguồn ủi an cứu giúp người xa vòng tội lỗi...
điệp khúc : xin cho giáo xứ con được an bình may lành hạnh phúc...