Con đang tìm bài hát có lời như sau: "...Chúa muốn nắng, con cũng muốn, Chúa muốn mưa, con cũng muốn". Cả nhà có ai biết xin cho con biết tên với, và cho con xin link bài hát càng tốt ạ. Con cảm ơn Cả nhà!