Đang tìm bài câu đầu là : lòng tôi dâng trào những lời cẩm tú....xin được giúp đỡ...chân thành cám ơn