* Sáng Tác: Phanxico
* Trình Bày: Linh Mục Nguyễn Sang
* Video : Giáo Phận Thái Bình ghi hình tại Đền Thánh Cao Mại
* Beat: Thánh Ca Việt NamAnh Chị Em xem các video Thánh Ca Karaoke khác tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCmi...Y-JGdmUbIczQRg