* Sáng Tác: Lm. Từ Duyên
* Nhịp Điệu: Tango
* Video : Giáo Phận Thái Bình ghi hình tại Đền Thánh Cao Mại
* Beat: Âm Nhạc Giải Trí Tuyển Chọn


Anh Chị Em xem các video Thánh Ca Karaoke khác tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCmi...Y-JGdmUbIczQRg