* Sáng tác: Hồ Hùng Cương
* Trình bày: Lệ Hằng
* Video: Jangna naAnh Chị Em xem các video Thánh Ca Karaoke khác tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCmi...Y-JGdmUbIczQRg