Thánh Thể Chúa

Từ Tấm Bánh xinh xinh
Chất chứa bao ân tình
Con hân hoan đón lấy
Chính Mình Máu Cha ban.
Vì yêu thương nhân trần
Ngày đêm Cha náu thân
Trong nhiệm mầu Thánh Thể
Để nuôi sống hồn con.
Từng phút giây mỏi mòn
Cha mong đợi đoàn con
Mau dự phần Tiệc Thánh
Hầu lãnh nhận hồng ân.
Thánh Thể của ăn đàng
Con tin yêu vững vàng
Đời này được hạnh phúc
Đời sau hưởng vinh quang.

Giuse Trần Thế Tiến