* Sáng tác: Linh Mục Trần Tuấn

* Video: Ban Truyền Thông Đền Thánh Cao Mại - Giáo Phận Thái Bình

* Beat Karaoke : Trần Ngọc Trung
Anh Chị Em xem các video Thánh Ca Karaoke khác tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCmi...Y-JGdmUbIczQRg