* Sáng tác: Linh Mục Bạch Vân

* Video: Internet

* Beat Karaoke : Thánh Ca Việt Nam (
https://thanhcavietnam.net)


Anh Chị Em xem các video Thánh Ca Karaoke khác tại địa chỉ:
https://www.youtube.com/hatthanhca