TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Tình yêu Thiên Chúa hằng sắt son
Ngàn năm còn đó mãi vuông tròn
Về đây bên Chúa, con nguyện ước
Hồng ân nhận lãnh luôn ngợp tràn.

Giuse Trần Thế Tiến