Mình tìm bản nhạc (pdf): Sao Chúa đành in lặng (tác giả: Sr Hiền Hòa)
đã tìm khắp nơi mà chưa thấy. Anh Chị Em nào có cho mình xin. Cám ơn rất nhiều. Xin Chúa trả lông bội hậu