Lễ chung các Thánh Giáo Hoàng

Nhập lễ : Mừng kính Thánh ....

Download File


Mừng thánh nhân

Download File


Noi gương thánh nhân

Download File


Thánh tiến sĩ

Download File


Thánh tiến sĩ Hội Thánh

Download File


Đáp ca : Các Thánh chủ chăn

Download File


Chúa là gia nghiệp

Download File


Lễ Thánh Giáo Hoàng, Thánh Mục Tử

Download File


Hãy kể cho các dân

Download File


Thánh vịnh 95 mp4

Download File


Thánh vịnh 116

Download File


Dâng lễ :
Của lễ đời con mp4

Download File


Lạy Cha nhân ái mp4
Bè mp4

Download File


Lễ dâng mp4

Download File


Ngạt ngào khói hương mp4

Download File


Như lễ hy sinh mp4
Bè Alto
Bè Tenor
Bè Bass

Download File


Như một hiến lễ mp3

Download File


Tặng vật dâng Ngài mp4

Download File


Xin dâng mp4

Download File


Xin dâng mp4

Download File


Hiệp lễ : Chúa biết lòng con mp4

Download File


Con yêu mến Ngài mp4

Download File


Mục tử ca mp4

Download File


Bài ca người mục tử mp4

Download File


Theo Ngài mp4

Download File


Thánh vịnh mp3

Download File


Đường Chúa muốn con đi mp3

Download File


Này con là đá

Download File


Xin dạy con biết yêu

Download File