VỀ BÊN MẸ

Về bên Mẹ, con dâng lời hoan ca
Kính mừng Mẹ, Mẹ vinh phúc muôn hoa
Nơi vòng nôi hằng nâng niu ấp ủ
Nguồn suối thiêng ngàn năm vẫn trào ra.

Về bên Mẹ, con yêu Mẹ thiết tha
Tiếng "xin vâng" đường trần Mẹ đi qua
Những nhân đức lung linh hoài chiếu tỏa
Gọi trong con dõi bước trên đường xa.

Về bên Mẹ, con dâng lời nguyện xin
Cầu Mẹ thương luôn nâng đỡ giữ gìn
Đường trần gian ngợp đầy bao nguy khó
Có Mẹ bên, lòng con vững cậy tin.

Về bên Mẹ, nơi cung lòng mến yêu
Cầu Mẹ thương thông ban ân Thánh nhiều
Trọn đời con phó thác trong tay Mẹ
Niềm hỷ hoan, con hướng tới Thiên Triều.

Giuse Trần Thế Tiến