Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh Ca

Ủy Ban Thánh Nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức Đêm Thánh Ca Việt Nam Song Ngữ lúc 19h00, Thứ Hai ngày 14/10/2019 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn - Tp HCM, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận I, Tp HCM. Đặc biệt, thành phần tham dự được tự do.

***************