KINH MÂN CÔI

Kinh Mân Côi, con đến dâng lên Mẹ
Trọn tâm tình, con hát khúc ca yêu
Tin Cậy Mến ngân vang mỗi sớm chiều
Đường trần gian, con tín thác nơi Mẹ.

Kinh Mân Côi, lời yêu thương trầm nhẹ
Đưa con về với Thiên Chúa là Cha
Đường cứu độ, đường Thập Giá nở hoa
Khơi mở ra nguồn suối tràn ơn phúc.

Kinh Mân Côi, con dâng lời hoan chúc
Đường Thập Giá, con dõi bước từng ngày
Vui Sáng Thương Mừng nhiệm mầu lắm thay
Bến Quê Trời từ đây con tìm đến.

Kinh Mân Côi, trọn tình con dâng tiến
Với lòng thành nương tựa Mẹ yêu thương
Mẹ giúp con vượt thắng những đoạn trường
Bá thù kia, con đâu còn sợ hãi.

Kinh Mân Côi, có Mẹ luôn ở lại
Mẹ dẫn con đến tận cuối đường đời
Giờ lâm tử, Mẹ cứu lấy con thôi
Đưa con vào hưởng vinh quang Nhà Chúa.

Giuse Trần Thế Tiến