Chào anh chị em,

Xin mọi người giúp mình tìm bài hát, mình ko thuộc bài này nhưng chỉ ấn tượng câu cuối của tiểu khúc là: yêu Chúa cho trọn trời mây.
Bài này mình nghe giọng nam hát.

Xin cám ơn mọi người.