Mộng chiều

Gió tháng mười run rẩy chút mưa sa
Có chút hanh khô, chút lạnh lùng
Chút hồn cô vắng chiều thu trắng
Kẻ sỹ một mình tắm nắng rung.

Nước mắt tìm môi chiều chợt đứng
Ký ức mãi tìm một dáng quen
Lìa cành thu khóc tìm chiếc lá
Cội nguồn thấp thoáng nhớ và quên.

Chiều nay ai hát thuyền và bến
Ám ảnh chiều về nỗi cách xa
Heo may gió lạnh chờ mong lắm
Chờ gót chân hồng bén chút duyên.

Lửa nồng say đắm tình yêu đến
Quyện thắm trong tay một chút tình
Bừng bừng bốc cháy một lòng xinh
Điểm trang sông nhỏ thuyền về bến.

Áo hồng tay nhỏ vân vê nhẹ
Sợi nhớ sợi thương kết chỉ hồng
Kết chặt hai đứa ấm mùa đông
Thuyền hoa rẻ sóng,mùa xuân đến.

Hồng Bính