Kính chào Quý Anh Chị trên diễn đàn.

Như tiêu đề, tôi đang tìm bản nhạc (có nốt) có lời hát:

"Nhìn mồ con cô đơn, lòng mẹ héo hắt buồn..." Ở Nhà thờ chỗ mình vẫn hát trong Nghi thức tháo đinh tối thứ Sáu Tuần Thánh. Tiếc rằng Ca đoàn chỗ mình không có bản nhạc (có nốt).

Anh Chị có bản nhạc này (kể cả bản chép tay) có kèm nốt nhạc vui lòng chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn