MỘT MÙA HOA

Có một mùa hoa ngàn đời vẫn nở
Đỗi xinh tươi rạng rỡ tận cao xa
Đã dệt thành khúc hùng tráng hoan ca
Đã đi vào mùa xuân nơi Thiên Quốc.

Một mùa hoa ngợp tràn muôn hồng phước
Màu vinh thắng, một màu trắng tinh khôi
Nơi Tôn Nhan được lãnh phúc đời đời
Nên Thánh nhân mãi còn đây tỏa sáng.

Một mùa hoa có cả cung trầm lắng
Đã vun trồng từ cuộc sống dương gian
Đường tin yêu, đường Thập Giá gian nan
Xưa các Ngài vẫn trọn niềm tín thác.

Một mùa hoa hương thơm dịu man mác
Mãi lung linh trải đến khắp nơi nơi
Đã viết lên trang tình sử tuyệt vời
Để đời ai Mến - Cậy - Tin dõi bước.

Một mùa hoa tỏa sắc hương phía trước
Phúc Thiên Triều, Chúa ân ban ngọt ngào
Gọi hồn con mau hướng tới trời cao
Nguyện một đời sống gương “hạnh các Thánh”.

Giuse Trần Thế Tiến