Tự tình cát bụi

Trời đêm
Gió thổi trăng về
Lê thê
Mây kéo phận người mỏng manh
Phải mang
Cái kiếp bẽ bàng
Bụi tro
Ghi nhớ tạc lòng chớ quên
Tình duyên
Nước chảy qua cầu
Làm sao
Đòi hỏi công bằng được đây
Gió bay
Cát bụi bay theo
Đừng quên
Sông đẩy ra khơi con thuyền
Chăm chuyên
Vội vã chảy về biển đông
Cội nguồn
Hiện rõ nơi đây
Làm sao
Trốn được một ngày trắng tay
Thương thay
Li biệt gió bèo
Hợp tan
Xin chớ một lời hờn than
Tàn xương
Vui vẻ đến nơi cội nguồn
Buông tay
Thanh thản mỉm cười
Lời thơ
Để lại ta đi một mình

Hồng Bính