Ông Vua kỳ lạ!

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!
Bỏ Ngai Cao tìm đến với bần dân
Sống yêu thương chan hòa với nhân trần.
Đời cần lao nơi làng quê nghèo khó.

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!
Luôn chia sẻ, chữa lành bao bệnh nhân
Đây Tin Vui truyền rao khắp xa gần
Đã đem đến tràn lan ơn cứu độ.

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!
Chịu chết treo thay tội lỗi dân tình
Lấy thân mình làm của lễ hy sinh
Vì yêu thương đã nhận cây khổ giá.

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!
Vẫn ngày đêm ẩn thân trong Nhà Chầu
Những ân tình luôn vẹn tròn trước sau
Vẫn bên con từng nhịp đập hơi thở.

Một Ông Vua sao mà kỳ lạ quá!
Đường của hẹp, Ngài mời con bước qua
Bến Quê Trời vẫn ân ban mở ra
Cho toàn dân hưởng đời đời hạnh phúc.

Một Ông Vua, trọn tình con thờ phục
Nguyện nêu gương, sống mến thương dâng đầy
Đường tin yêu luôn tín thác từ đây
Xin chọn Ngài làm Đức Vua hiển trị.

Giuse Trần Thế Tiến