Thư Thông Báo:Về việc Bổ nhiệm Tân Giám Mục Giáo phận Phan Thiết