Để Tình Yêu Là Cầu Nối

Cùng xem lại những hoạt động trong chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan.

Videos: https://youtu.be/HOVRqq49HlQ