Tâm tình Mùa Vọng

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người
Xưa dân Do Thái ngước trời đợi trông
Cầu mong Chúa đến cõi lòng
Ngài mau giải thoát khỏi vòng tối tăm
Cứu dân thoát khỏi nhọc nhằn
Cứu dân thoát khỏi bao năm tội đời.

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người
Năm xưa Chúa xuống làm người hạ sinh
Gọi mùa cứu độ đẹp xinh
Gọi nên ngày mới ân tình nở hoa
Từ Thập Giá máu lệ sa
Quê Trời rộng mở hoan ca đời đời.

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người
Một mai Chúa đến rạng ngời uy linh
Ngài sẽ đến trong quang minh
Công bình phán xét người lành kẻ gian
Người ngay hưởng phúc Thiên Đàng
Kẻ gian hỏa ngục lãnh phần đấy thôi.

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người
Một mai Chúa đến mỗi người chúng sinh
Cánh chung, cái chết đời mình
Ngày giờ Chúa đến thình lình lắm thay
Gọi niềm tín thác từ đây
“Đèn dầu” thắp sáng cho đầy chẳng vơi.

Mùa Vọng nhắc nhớ muôn người
Kỷ niệm biến cố tình trời giáng sinh
Nhắc ai dọn sẵn đời mình
Trở về bên Chúa câu kinh sáng ngời
Để cho Chúa đến trong đời
Niềm Tin - Cậy - Mến xinh tươi đường về.

Giuse Trần Thế Tiến