GIORDAN THUỞ ẤY
(Cảm nhận từ Mt 3, 13-17 / Mc 1, 6b-11 / Lc 3, 15-16. 21-22)

Trên dòng sông Gio-đan thuở ấy
Muôn người được thanh tẩy tội khiên
Cho ai tìm đến trọn niềm
Ơn trên lãnh nhận êm đềm khôn vơi.

Cũng hòa cùng bao người bước tới
Cũng dìm minh rửa bởi Gioan
Chan hòa cùng với thế nhân
Giêsu liên đới chia phần cảm thương.

Dẫu trong Ngài chẳng vương tội lỗi
Nhưng tình trời rất đỗi thương yêu
Muốn bên con mỗi sớm chiều
Xuống làm người thế chung điều gian nan.

Trên dòng sông Gio-đan thuở ấy
Sứ vụ Ngài từ đấy công khai
Tin Vui gieo khắp đường dài
Hồng ân tuôn trải trần ai xa gần.

Trên dòng sông Gio-đan thuở ấy
Thánh danh Ngài lừng lẫy vang xa
Cho đời nhân thế nhận ra
Công trình cứu độ, tình Cha vô ngần.

Trên dòng sông Gio-đan thuở ấy
Những tỏ hiện đẹp mãi Ba Ngôi
Lung linh tỏa sáng đất trời
Huyền nhiệm tình Chúa đời đời chứa chan.

Trên dòng sông Gio-đan thuở ấy
Gọi trong con mau hãy tới nơi
Nhận ra thân phận tội đời
Để được tha thứ, tình trời thương yêu.

Mau về đây mang nhiều tin mến
Trọn tâm thành tận hiến mãi thôi
Vâng theo Thánh ý một đời
Tin Mừng cứu độ vang lời truyền loan.

Trên dòng sông Gio-đan thuở ấy
Vẫn trong ngần, sáng mãi Lời Cha:
"Đây Con yêu dấu của Ta
Trước sau luôn đẹp lòng Ta mọi đàng".

Giuse Trần Thế Tiến