Chào Admin và cả nhà
Mong cả nhà cho em xin bài Nhớ ơn Cha Mẹ do Gia ân trình bài để sư dụng trong dịp Mùng 2 tết.
"" Biết lấy gì mà tạ ơn Cha, biết lấy chi mà đền nghĩa Mẹ. Công Cha như thể Thái Sơn, nghĩa Mẹ như mạch suối nguồi...""
Mong cả nhà giúp đỡ!
Nguyện xin Chúa Ba Ngôi tuôn tràn muôn phúc lành cho cả nhà trong năm mới này.
Chúc Admin và TCVN luôn phát triển và nhiều người yêu mến!
Mail: phaolotranquocdung@gmail.com