À ơi khúc nhạc.


Cái xuân chạy đến nhanh sầm sập
Mái tóc còn xanh bỗng bạc màu
Ngoảnh đầu nhìn lại chẳng còn nhau
Chỉ còn hoa dại tàn tơi tả.

Thương quá đời người tựa cánh hoa
Sáng nở lung linh chiều rơi rụng
Gió nhẹ đung đưa phận mịt mùng
Xuân vừa gõ cửa vội vàng qua.

Thì thôi em hỡi yêu nhau nhé
Nuôi mộng trăm năm mộng bạc đầu
Cho dù biển rộng hóa nương dâu
Tình sâu trong mắt đong đầy bể.

À ơi khúc nhạc nghĩa phu thê
Thơm ngát hương yêu quá ngọt ngào
Anh và em sẽ dệt tình sao
Tay nắm dạt dào vui cập bến.

Hồng Bính