Ta tìm lại ta

Mùng 4 tết qua
Mai rơi lả tả
Hồng cũng nhạt phai
Ta vẫy tay chào
Ngày hôm qua nhé

Chào cái nhớ mong
Chào cái tình hồng
Chào cái chênh chông
Tìm ta ta gặp
Ngày mai thanh thản

Chào em yêu nhé
chào nụ hôn nồng
chào giá đêm đông
chào cơn gió thoảng
Ta tìm lại ta.

Ta tìm lại ta
An nhiên một thủa
Yêu thương bốn mùa
Dù nắng dù mưa
Niềm vui sóng sánh.

Niềm vui sóng sánh
Xin mãi cứ xuân
Lấp lánh trong hồn
Đến tận hoàng hôn
Say cùng nhạt nắng.

Ta tìm lại ta
Tim ta ta gặp
Chào em yêu nhé
Ôm chút gió chiều
Liêu xiêu ta bước
Một mình lẻ chân.

Hồng Bính