@Pontifex - 22.02.2020

"On the feast of the #ChairOfSaintPeter, we give thanks to God for the mission entrusted to the apostle Peter and his successors: to gather His people from among the nations and guide them in charity and truth along the path of salvation." -Pope Francis on Twitter

Trong ngày lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì sứ mệnh được trao cho Tông Đồ Phêrô và các vị kế nhiệm để quy tụ và hướng dẫn các dân tộc trên đường cứu rỗi trong bác ái và chân lý.