Pope Francis (@Pontifex)
13.03.2020
Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử đang đồng hành cùng dân Chúa trong cơn khủng hoảng này.
Nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh và khả năng để họ tìm được cách giúp đỡ tốt nhất.