Pope Francis (@Pontifex)
21.03.2020

Mùa Chay mời gọi chúng ta phản tỉnh về ý nghĩa cuộc sống.
Chắc chắn rằng chỉ trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô, chúng ta mới tìm thấy câu trả lời cho những bí ẩn của đau khổ và sự chết.
Chúng ta không được tạo nên để phải chết, nhưng để được sống và sống dồi dào, một cuộc sống vĩnh cửu.