Pope Francis (@Pontifex)
25.03.2020

Với tiếng “Xin Vâng” trước sứ thần, Đức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời làm người và chấp nhận làm Mẹ của Con Thiên Chúa.
Từ đó, cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người trở thành hiện thực nơi Đức Maria.