Mở tảng đá nầy ra.


Lazaro đứng dậy
Dìm cơn thổn thức, lau vội giọt nước mắt tuôn trào
Vì thương cảm, Lazarô đã chết bốn ngày qua
Âm thầm nén đau thương, Giêsu uy nghiêm phán
Đứng dậy, Lazarô, đứng dậy ra khỏi mồ
Ngay lập tức người chết vụt đứng lên
Ánh sáng chói lòa reo vui mừng Con Chúa
Đấng là sự sống lại và là sự sống.

Ngài chảy nước mắt xót thương phận người hiu hẩm
Chứng tỏ một điều bản tính con người Ngài đang mang
Giống như ta Ngài rơi lệ thổn thức
Nhưng khi Ngài biểu dương quyền lực cho Lazarô sống lại
Để xác định một điều
Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Đấng ban nguồn sự sống.
Rất hiểu rõ con người nên đã trao ban niềm vui mừng và hy vọng
Hy vọng nơi Ngài là nước trường sinh, là suối nguồn cứu độ
Chúa biểu lộ uy quyền, báo ta hay cái chết đã không còn……
Không còn là ngõ cụt, là một sự tận cùng
Nhưng là cửa ngõ dẫn ta vào cõi trường sinh
Trong Đức Kitô sự sống mới bắt đầu vĩnh viễn.

Và hôm nay
Hạnh phúc cho anh, cho em, cho chị và cho tôi
Giêsu đang lên tiếng gọi chúng ta
Nầy con, hãy đứng dậy, ra khỏi mồ
Mở tảng đá nầy ra,
mở hết những thứ đang giằng buộc trói chặt thân mình
Để chạm vào Đức Kitô
Khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa
Là sự sống tốt lành, là niềm vui vĩnh cửu
Là sự giải thoát con người khỏi muôn điều sợ hãi
Đói nghèo, dịch bệnh và cái chết
Chỉ cần ta can đảm gỡ tảng đá ủ kín một mùi hôi
Mùi giả hình, mùi nói xấu dèm pha, mùi vu khống nói hành…
Là mùi của sự chết
Mùi vô cảm dửng dưng loại bỏ người nghèo…
Cũng là mùi sự chết
Mở tảng đá nầy ra, Giê su mong chờ vậy
Mở tảng đá nầy ra, thì sự sống Chúa Ki tô
Sẽ triển nở, đơm hoa và kết trái
Cho anh, cho bạn, cho em
cho chị và cho tôi
Sự sống mãi muôn đời.

Hồng Bính