Pope Francis (@Pontifex)
01.04.2020

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người làm việc trong ngành truyền thông nhằm kết nối, đưa tin, để cho mọi người bớt cảm thấy cô đơn và để giáo dục trẻ em. Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang giúp chúng ta chịu đựng tình trạng cô lập này.