Pope Francis (@Pontifex)
04.04.2020

Tự chúng ta không thể loại bỏ lớp bụi làm ô uế trái tim mình. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng thấu hiểu và yêu thương chúng ta, mới có thể chữa lành.
Mùa Chay là thời gian để chữa lành.