Kinh Nguyện Sub Tuum Praesidium.

Lm. Văn Chi
03/Apr/2020

Kinh Sub Tuum Praesidium hay Kinh Trông Cậy, hoặc Tìm Nương Ẩn Nơi Ngài, là Kinh Nguyện cổ xưa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria trong cơn gian nan đau khổ. Kinh Nguyện này được khám phá ra tại Ai Cập viết bằng tiếng Hy Lạp trên mảnh giấy làm bằng papyrus vào khoảng năm 200, Thế Kỷ Thứ 3. Kinh Nguyện Sub Tuum Praesidium- Kinh Trông Cậy-Tìm Nương Ẩn Nơi Ngài, là Kinh Nguyện Giáo Dân Việt Nam thường đọc hằng ngày. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng toàn thể thế giới đọc Kinh Nguyện này trong giờ chầu Thánh Thể và Ngài Ơn Toàn Xá Urbi et Orbi vào lúc 6 giờ chiều Thứ 6 ngày 27.3.2020 tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho thế giới mau thoát khỏi cơn Đại Dịch Corona Virus Vũ Hán. Lời Kinh Nguyện sốt sắng dâng lên Hiền Mẫu Maria trong niềm trông cậy và phó thác trọn vẹn.

IN LATIN – LA TINH.

Sub Tuum Praesidium
confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo Gloriosa et Benedicta. AMEN.

IN ENGLISH – ANH NGỮ.

We fly to Thy protection,
O Holy Mother of God;
Do not despise our petitions
in our necessities,
but deliver us always
from all dangers,
O Glorious and Blessed Virgin. Amen.

IN FRENCH – PHÁP NGỮ.

Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen.

IN VIETNAMESE – VIỆT NGỮ.
(Bản dịch tiếng Việt do Nhóm CGKPV)

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,
Ngài xiết bao thánh thiện,
Này chúng con chạy đến
Tìm nương ẩn nơi Ngài.
Lúc sa vòng gian khổ,
Khi gặp cảnh phong trần,
Lời con cái nài van,
Xin Mẹ đừng chê bỏ.
Nhưng xin hằng giải thoát
Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,
Ôi vinh diệu ai bì
Trinh Nữ đầy ơn phước. Amen.

KINH TRÔNG CẬY.
(
Bản Kinh Việt Nam Cổ Điển)
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện,
trong cơn gian nan thiếu thốn,
Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,
hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  2020-04-04_7-33-01.jpg
Lần xem: 424
Kích thước:  86.9 KB


www.vietcatholic